One day I’ll fly away

Mama Merav du Gris Tendre en haar jongens
Mama Merav, Sébastien en Sjarel du Gris Tendre

Na 15 weken slaan Sjarel en Sébastien hun vleugels uit, een mooie tijd vol van vreugde en plezier…

Wij zijn onze pleegouders ontzettend dankbaar om hun geduld en vertrouwen.

De voorbereiding op de komst van jullie kleine Chartreux een uit de boekjes.

Sjarel en Sébastien het ga jullie goed

Mama Merav, Iota, Hamlet, Pebbles, Phara, Lieve en Carl