Context bij adoptie van onze Chartreux kittens

Context bij adoptie

De eerste maanden van de kittens

De kittens brengen de eerste drie maanden van hun nog prille bestaan door, samen met hun moeder, in de geborgenheid van hun vertrouwde omgeving, waar zij stapje voor stapje de wereld leren ontdekken. De dagdagelijkse verzorging van de kittens brengt hun vanop prille leeftijd in contact met de mens, andere dieren en situaties, zodat zij op hun eigen tempo leren omgaan met het ontdekken van hun leefwereld.

Deze periode zal in belangrijke mate het gedrag van de kittens en de latere volwassen kat beïnvloeden. Gebrek aan menselijk contact, het niet kunnen ontdekken van omgeving, geluiden en andere normale en abnormale situaties zal blijvende gevolgen hebben en de aanpassing in hun nieuwe omgeving bemoeilijken.

Na 15 weken mogen de kittens vertrekken naar hun nieuwe thuis. Wij stellen alles in het werk om deze voor het kitten stressvolle situatie na het verlies van moeder, kittens en hun menselijke ouders zo snel mogelijk te verwerken.

Wachtlijst

Een plaats op onze wachtlijst geeft geen garantie op een kitten en is uiteraard ook geen verplichting tot aanschaf.

Wij wensen onze wachtlijst actueel te houden, wil u uw plaats op onze wachtlijst behouden vragen wij u uw interesse maandelijks te herbevestigen dit tot en met de geboorte. Aanvragen ouder dan 30 dagen zonder verdere communicatie worden dan ook geschrapt van onze wachtlijst.

Bezoek

Kandidaat pleegouders zijn welkom om na afspraak ons en onze Chartreux katten te bezoeken. Het kennismakingsbezoek plannen wij in voorafgaande aan de geboorte. De laatste weken van de zwangerschap tot en met de kittens hun eerste vaccinaties hebben ontvangen overwegen wij geen bezoek. Tijdens uw bezoek is er de gelegenheid tot het stellen van vragen, kennis te maken met ons en onze Kartuizer katten. Mocht u onze katten fantastisch vinden en is er na kennismaking een goed gevoel bij u en bij ons, dan gaan wij graag met u verder. 

Gelieve op de dag van de afspraak maar één cattery te bezoeken. Zo kan u ons helpen besmettingen te voorkomen.

Geboorte

Liggen de kittens veilig en wel bij moeder plaatsen wij het geboortenieuws op onze nieuwspagina. Kandidaat pleegouders die zich ingeschreven hebben op onze wachtlijst brengen wij zodra het geslacht van de kittens duidelijk is op de hoogte via mail.

Kraambezoek

Pleegouders zijn van harte welkom om onze Chartreux katten en kittens te bezoeken. Het kraambezoek plannen wij in nadat de kittens hun eerste vaccinaties hebben ontvangen. Tijdens uw bezoek is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en kennis te maken met moeder en kroost. Mocht u helemaal in de wolken zijn van onze kittens, een goed gevoel aan uw bezoek overhouden, bij u en bij ons, dan kan u een reservatie overwegen. 

Gelieve op de dag van de afspraak maar één cattery te bezoeken. Zo kan u ons helpen besmettingen te voorkomen.

Reservering

gereserveerd wil zeggen dat een van de kittens aan u is voorbehouden.

Livestream

Wij bieden onze pleegouders de mogelijkheid om op geregelde tijdstippen de avonturen van onze kittens en hun mama via live streaming te volgen.

Wij voorzien bij vertrek van het kitten

Het identificatiecertificaat van de elektronische chip.

Duplicaat van aanvraag tot het bekomen van stamboom FIFe.

Europees paspoort met vermelding van de ontvangen vaccinaties.

Kopie van stamboom en DNA-rapport van beide ouders.

Foto’s van de kittens en hun ouders.

Voldoende voeding om de eerste dagen door te komen.

Zijn of haar speelgoed, slaapdeken etc.

Onze kittens zijn gecastreerd/gesteriliseerd vóór ze de cattery verlaten.

Wat wij niet doen

Onderhandelen over de prijs.

Kittens zonder stamboom, vaccinaties of elektronische chip laten vertrekken.

Het verzenden van niet begeleide kittens.

Wij vragen

Vooraleer u besluit een kitten te nemen moet u er zich van bewust zijn dat katten oud kunnen worden. Vijftien jaar en meer zijn geen uitzondering. U zal niet alleen financieel maar ook in tijd moeten investeren.

Om uw kitten een goede en veilige thuis te bezorgen met respect voor zijn welzijn en waardigheid.

De nodige voorzieningen en maatregelen te treffen die beletten dat uw kitten, latere volwassen kat gaat zwerven en terecht komt in levensbedreigende situaties. Een afgesloten tuin, kattenren of het binnenshuis houden van de kat is heden een absolute noodzaak.

De nodige vaccinaties en veterinaire zorgen te verlenen.

Geschikte voeding te verstrekken.

Ons op de hoogte te houden van de verdere avonturen die het kitten beleeft bij zijn nieuwe baasjes.

Huisdierinfo.be is een officiële website van de Vlaamse overheid die u flink op weg kan helpen bij de keuzes die u dient te maken.

Prijs van een Chartreux kitten “du Gris Tendre”

De prijs van een kitten is 1350 €.

Cattery “du Gris Tendre” behoudt het recht aanvragen te weigeren en/of de verkoop te annuleren zonder opgave van reden.

Het kitten blijft onze eigendom tot betaling van het volledige bedrag dit ten laatste op de dag van vertrek van het kitten.

Wij aanvaarden de dag van vertrek van het kitten uitsluitend contante betaling.

Cattery “du Gris Tendre” wenst onder geen beding kittens te verkopen aan handelaren, voortverkopers en/of personen die uitsluitend winstbejag vooropstellen en vergeten dat een kat een levend wezen is en geen handelswaar.

Allergisch voor katten?

Een kattenallergie behoort tot de vaakst voorkomende inhalatie-allergieën en huisdierenallergieën ter wereld.

In principe kan iedereen een katten-allergie ontwikkelen.

Een allergische reactie op katten kan op alle leeftijden voorkomen.

Als je allergisch bent voor katten, dien je te vermijden in aanraking te komen met huidschilfers, haren, urine en/of speeksel van katten.

Indien er twijfel kan bestaan of u al dan niet allergisch bent voor katten is het aan te raden u te laten testen vooraleer u besluit een kat in huis te nemen.