Dagboek Kartuizer kittens Phara en Ramsès

De belevenissen van onze kittens voor hun pleegouders, van af conceptie tot hun eerste stapjes in hun nieuwe leefwereld.
Planning, voorbereiding, de zwangerschap, foto’s, nieuws…

Phara en Ramsès denken aan kindjes

Dagboek Kartuizer kittens Phara en Ramsès
Wij verwachten hun kroost te mogen verwelkomen omstreeks het vroege voorjaar 2023