Privacybeleid

Cattery du Gris Tendre

verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u contact opnemen met ons via het e-mailadres : Privacy@chartreuxdugristendre.be

Phara du Gris Tendre
Phara du Gris Tendre

Verwerkingsdoeleinden

Cattery du Gris Tendre verwerkt enkel de persoonsgegevens van mogelijk toekomstige pleegouders voor het behandelen van vragen en/of opmerkingen die via het contactformulier en/of de wachtlijst werden ingegeven door de bezoeker.

Contactformulier

Van bezoekers die het contactformulier op de website invullen worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • naam
 • voornaam
 • e-mailadres
 • gegevens die de bezoeker in het tekst veld invult

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 maand voor het verlenen van service,ingezonden informatie word niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Wachtlijst

Van bezoekers die de wachtlijst op de website invullen worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • GSM nummer
 • gegevens die de bezoeker in het tekst veld invult

Wij bewaren deze gegevens voor het verlenen van service,ingezonden informatie word niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a, toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Wij delen en/of verkopen geen persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties.

Internetsites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookiebeleid

Welke cookies en waarom wij die gebruiken kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).